0 Replies Latest reply: Nov 28, 2012 7:35 AM by aeromicke RSS

mw3 multiplayer anslutningsproblem

Stora anslutningsproblem till servrarna på mw3 senaste tiden.

Vad är det som händer? eller rättare sagt vad är det som inte händer?

Spelet hittar inga servrar att ansluta till oftast,

Är det någon fix på gång eller vad händer?

Hur kan sidan som visar serverstatus visa att statusen är helt ok när den inte är det?

Verkar vara ett stort problem med när det verkar drabba både PC och X-Box användare.

Använder PC själv.

 

Skulle vara trevligt med ett svar från Suporten.

 

 

Major connection problems with the servers on mw3 lately.

What is happening? or rather, what is it not happening?

The game will not find any servers to connect to most often,

Is there a fix in time or what?

How can the side that shows server status show that the status is ok when it is not?

Seems to be a big problem when it appears to affect both PC and X-Box users.

Uses the PC itself.

 

 

Would be nice with a response from Suporten.