1 Reply Latest reply: Jul 7, 2012 12:32 PM by El_mundo RSS

Norwegian Clan & Discussion Topic.

Exyteh
Ganske enkelt, bare for oss Nordmenn.

Diskuter klaner, rekrutter osv via denne topicen slik at det blir enklere for andre som har lyst til å finne noen og spille med og diskutere klaner med.