Drugi grac z jednej konsoli

Black Ops 3 Support

Highlighted

Jak dołączyć drugi pada i grać w dwóch na jednym ekranie? Może głupie pytanie ale nie potrafię tego ustawić

Anabell37
Likes: 0
Posts: 1
Registered: ‎10-01-2019

Studios