Norwegian Clan & Discussion Topic.

Call of Duty Black Ops forum

Norwegian Clan & Discussion Topic.

Ganske enkelt, bare for oss Nordmenn.Diskuter klaner, rekrutter osv via denne topicen slik at det blir enklere for andre som har lyst til å finne noen og spille med og diskutere klaner med.
Level 1
Likes: 0
Posts: 9
Registered: ‎01-03-2011
1 REPLY

Re: Norwegian Clan & Discussion Topic.

in reply to Exyteh

For the gamers off scandinavia! http://www.facebook.com/CompetitiveCODScandinavia

Level 1
Likes: 0
Posts: 11
Registered: ‎01-05-2012

Studios