cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

PERM BANNED HVORFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR!!!!

Guitar Hero Forums

Hvorfor er jeg blevet perm banned for bare en person sagde jeg hackede. En af mine venner sad ved siden af mig hele tiden. So please hvis der er nogen der kan få mig unbanned så sig til (:

Rawvyy
Likes: 0
Posts: 1
Registered: ‎26-03-2013
Visit us for the latest news, game information, screenshots, downloads and links. GO TO BLOGS
custom.activision.cookie_disclaimer