1 Reply Latest reply on Jul 7, 2012 12:32 PM by El_mundo RSS

    Norwegian Clan & Discussion Topic.

    Exyteh
      Ganske enkelt, bare for oss Nordmenn.

      Diskuter klaner, rekrutter osv via denne topicen slik at det blir enklere for andre som har lyst til å finne noen og spille med og diskutere klaner med.